Хто з античних філософів вважав вірогідним існування множини речей з

Предыдущая12345678910111213Следующая

чотирьох начал: вогню, повітря, води та землі?


§ Парменід;

§ Зенон;

§ Анаксагор;

§ Енедопл.


§


48. Кому належить вислів: “Пізнай самого себе”


§ Фалес;

§ Піттак;

§ Біант;

§ Солон;

§ Клеобул;

§ Мюсон;

§ Хілон.

§ Сократ


49. Кому належить вислів: “Я знаю, що нічого не знаю”?


§ Аристотель;

§ Ксенофан;

§ Платон;

§ Сократ.


§


50. Сократ виділяв три основні доброчинності людини. Які вони?


§ Чесність;

§ Порядність;

§ Поміркованість;

§ Хоробрість;

§ Справедливість;

§ Людяність.


51. Якому типу філософствування віддавав перевагу Платон?


§ наївний стихійний матеріалізм;

§ об’єктивний ідеалізм;

§ спектицизм;

§ суб’єктивний ідеалізм.


52. Які якості, згідно Платону, притаманні ідеям:


§ вічність;

§ первинність;

§ тимчасовість;

§ недосконалість;

§ тілесність;

§ надчуттєвість, умосяжність;

§ мінливість;

§ вторинність.


В чому проявляється непослідовність Аристотеля як об’єктивного ідеаліста?

§ на місце платонівських ідей він ставить поняття;

§ платонівський “світ ідей” для Аристотеля є вторинним, натомість первинним для нього є світ речей;

§ залишаючись об’єктивним ідеалістом, він вводить ще одну пасивну субстанцію – матеріальну;

§ поняття у нього первинні а речі вторинні;

§ “матерія” у Аристотеля є активною субстанцією, а “форма” – пасивною;

§ визнання двох субстанцій – “матерії” та “форми”.

54. Які форми держави, за Аристотелем, реалізують загальне благо:


§ тиранія;

§ аристократія;

§ демократія;

§ монархія;

§ олігархія.


55. Які з зазначених філософів відносяться до класичного періоду і в чому специфіка цього періоду?


§ Епікур;

§ Парменід;

§ Сократ;

§ Геракліт;

§ Платон;

§ Плотін;

§ Аристотель;

§ Епіктет.


56. Якому з філософів належить думка про те, що Боги безсмертні і блаженні, в силу чого зовсім бездіяльні і тому ніяк не впливають на людське життя?


§ Емпедоклу;

§ Епіктету;

§ Епікуру;

§ Аристотелеві.


Що хотів обґрунтувати автор за допомогою цієї тези?

57. Які з зазначених філософів відносяться до піздньоантичного періоду і в чому полягають специфіка проблематики філософії цього періоду?


§ Піфагор;

§ Плотін;

§ Сенека;

§ Фалес;

§ Аристотель;

§ Піррон;

§ Епіктет;

§ Епікур.


Тема 3. Середньовічна філософія

58. Скільки сторіч розвивалася середньовічна філософія?
§ 5;

§ 10;

§ 15;

§ 10,5;


59. Вкажіть на характерні риси християнського релігійного світогляду.


§ теоцентризм;

§ політеїзм;

§ монотеїзм;

§ космоцентризм;

§ роздвоєння світу на земний та небесний;

§ онтологічний дуалізм;

§ агностицизм;

§ фідеїзм.


60. Які з зазначених рис характеризують середньовічний світогляд?

§ політеїзм;

§ боги є частиною природи або уособленням природних сил;

§ головне життєве завдання людини – здійснення подвигу;

§ головне життєве завдання людини – спасіння душі;

§ космос, природа – загальні умови існування богів і людей;

§ Бог творить світ із нічого;

§ вихідна якість Бога – любов до людини;

§ вихідні якості богів: сила, могутність.


5024775185251123.html
5024849399393628.html
    PR.RU™