ПОЛІТИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА. ЕЛІТОЛОГІЯ

Предыдущая6789101112131415161718192021Следующая

1. Територіальна організація влади в Україні.

2. Соціокультурне середовище регіональної політики в Україні.

3. Регіональні політичні еліти і лідерство: теоретичний / практичний вимір.

4. Закарпаття як політичний регіон.

5. Система відносин «центр – регіон» в українському політичному просторі.

6. Політико-історичні традиції та сучасний стан розвитку регіональної політики в Україні.


7. Політичний образ регіону на фоні «клієнтелізму» в українських регіонах / в

Закарпатській області.

8. Ідеологічні, етнонаціональні регіональні партії, міжпартійні організації:

історико-порівняльний аналіз.

9. Феномен регіональних партій в Європі (італійські ліги як альтернативний політичний інструмент, регіональні соціально-політичні рухи в Південній Європі, «регіонально-федеральна» партія в Німеччині).

10.Типологія регіональних політичних процесів: взаємовідносини центральної і регіональної влади.

11.Політичні передумови боротьби закарпатців за незалежність України.

12.Роль громадських організацій в національно-визвольному процесі на рубежі

80 – 90-х рр.

13.Поняття адміністративно-територіальної системи держави та її функції.

14.Регіональні режими в Україні (Закарпатті) та їх типологія.

15.Регіональна влада і місцеве самоуправління.

16.Типи, особливості й тенденції розвитку лідерства в регіонах.

17.Регіональні еліти в радянському та пострадянському суспільствах.

18.Суб’єкти регіональної влади та групи впливу.

19.Соціально-економічна політика регіональної влади.

20.Етнополітичні еліти в регіонах.

21.Циркуляція регіональних еліт.

22.Центральна, регіональна й місцева влада: суть і причини конфліктів.

23.Специфіка регіональних виборів: особливості електоральної поведінки населення.

24.Відмінності загальнонаціональних і регіональних виборчих кампаній.

25.Фактори ефективного ведення регіональних виборчих кампаній.

26.Регіональні референдуми.

27.Порівняльний аналіз соціальної структури регіонів України.

28.Демографічна структура регіонів: вікова, статева, територіальна динаміка.

29.Етноструктура населення регіонів України.

30.Конфесійна карта регіонів України.

31.Державна територія України: визначення, історія формування, сучасний стан.

32.Геополітичне положення регіонів України: методика порівняльного аналізу і прогнозу.

33.Сутність, типологія і структура регіональної політики.

34.Міжрегіональна політична інтеграція.

35.Умови й джерела розвитку політичної регіоналістики.

36.Політична влада і регіональні рівні управління: теоретичні аспекти проблеми.

37.Становлення регіональної політики у країнах Європи: вплив кейнсіанськоїта неокласичної теорій розвитку економіки.

38.Еволюція та сучасний стан регіональної політики Європейського Союзу.

39.Особливості функціонування регіонального управління в країнах

Центральної Європи.


40.Досвід розвитку транскордонного і міжрегіонального співробітництва у країнах Європи.

41.Сучасні теорії місцевого економічного розвитку.

42.Український досвід єврорегіональної співпраці.

43.Політичні інститути представництва регіональних інтересів в ЄС.

44.Участь громадян у прийнятті рішень керівними інститутами ЄС.

45.Політичні аспекти процесу розробки, обговорення та прийняття проекту

Конституції ЄС.

46.Політичні аспекти політики добросусідства ЄС.

47.Основні положення концепції “нового регіоналізму”

48.Запровадження системи електронної демократії та врядування в країнах

Центральної Європи

49.Сучасні практика запровадження електронної демократії та врядування в

Україні

50.Причини виникнення та зміст концепції транскордонних регіонів в Європі

51.Політична система України: особливості становлення та перспективи розвитку.

52.Етапи становлення місцевого самоврядування в Україні.

53.Взаємодія органів місцевої влади та громадськості в Україні: теоретичні та практичні аспекти.

54.Система розподілу влад в Україні: сучасний стан та перспективи реформування.

55.Обласна державна адміністрація в системі владних відносин України.

56.Політологічний аналіз ОДА в Закарпатській області.

57.Регіональний фактор в політичному процесі України.

58.Державний устрій України: конституційна модель та перспективи реформування.

59.Політичні проекти федералізації України першої половини 90-х років ХХ ст.

60.Еволюція ідеї автономізації Закарпаття упродовж кінця 80-х – 90-х років ХХ

ст.

61.Політичні аспекти проекту створення Притисянського угорського адміністративного району.

62.Методи рекрутування регіональних політичних еліт в Україні (на прикладі

Закарпатської області).

63.Походження та характеристика сучасної української політичної еліти.

64.Трансформація політичної еліти в Україні.

65.Формування політичної еліти України: загальнонаціональний та регіональний аспекти.

66.Циркуляція політичної еліти Закарпатської області.

67.Політичний портрет В.Балоги.

68.Політичний портрет С. Ратушняка.

69.Політичний портрет В. Погорєлова.

70.Політичний портрет С. Сембера.

71.Політичний портрет В.Приходька.

72.Політичний портрет В.Ющенка.


73.Політичний портрет Л.Кучми.

74.Політичний портрет Л.Кравчука.

75.Політичний портрет В.Януковича.

76.Політичний портрет Ю.Тимошенко.

77.Політичний портрет В.Литвина.

78.Політичний портрет С.Тігіпка.


5023168895791498.html
5023184872221948.html
    PR.RU™