Практична робота №1

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Тема.Робота з вікнами. Створення об’єктів. Запуск програм.

Мета

Уміти користуватися об'єктом „ Мій комп’ютер”, панеллю задач, виконувати дії з вікнами, налаштовувати екран, вимикати комп'ютер.

План

1. Вивчення об'єкта „Мій комп’ютер” .

2. Дії з вікнами: відкривання, закривання, перетягування.

3. Робота з панеллю задач і контекстнимменю.

4. Налаштовування екрана.

5. Вимикання комп'ютера.

Теоретичні відомості

Ви починаєте вивчати операційну систему Windows

Увімкніть комп’ютер і розгляньте екран – це робочий стіл користувача.

Робочий стіл — це фон, на якому відображаються інші елементи. На ньому є панелі задач, розгорнуте каскадне меню та підписані значки,які називаються піктограмами. Диски,папки (каталоги),прикладні (Word, Exсel тощо) та системні (Мій комп’ютер, кошик тощо) програми, файли документів будемоназивати об'єктами.Піктограми репрезентують ці об’єкти. Надаліпоняття дії надоб'єктом чийого піктограмою ототожнюватимемо. Це означає: якщо, наприклад, вилучити піктограму деякої папки,то з диска буде вилучено реальну папку; щобскопіювати файл буфер обміну, достатньо дію копіювання застосувати допіктограми файлу.

Піктограма програми мас вигляд деякої картинки, закритої папки, документа – аркуш паперу тощо. Назву піктограм дає користувач, її можна міняти.

Є особливий тип об'єктів, які називаються ярликами. Ярлик - це короткий файл з розширенням Ink, які містять адресу деякого диска, папки, іншого файлу. Піктограма ярлика - картинка, з зігнутою стрілкою.

Корисною є така властивість ярлика: активізація ярлика означає активізацію (відкриття) відповідного об'єкта. Вилучення ярлика не означає вилучення самого об'єкта. Один об'єкт може мати багато ярликів, розкиданихпо файловій системі з метою отримання швидкого доступу до найважливіших папок чи файлів. Зайві ярлики можна беззастережновилучати.

Сама піктограма — це також об'єкт. Панель задач також є об'єктом. Об'єктами є вікна тощо. Об'єктом можна вважати все, над чим визначені певні дії.

Зверніть увагу на піктограму об'єкта "Мій комп'ютер". Цей об'єкт призначений для доступу до файлової системи: дисків, папок, файлів і засобів керування комп'ютером. В одних книжках цей об'єкт трактують як папку, в інших — як системну програму.

Панель задач — це засіб доступу до каскадного меню, програм та файлів.Вона містить кнопку Пуск, індикатори клавіатури, годинник, кнопки мінімізованих вікон, кнопки відкритих вікон тощо. Щоб активізувати потрібневікно (тобто програму), можна клацнути на відповідній кнопці.

Вікно є центральним поняттям у Windows. Воно відображає зміст об'єкта. Розрізняють такі типи вікон: вікно папки, вікно програми, вікно документа, діалогове вікно, вікна системи допомоги.Вікно об'єкта (програми, папки) складаєтьсяз таких основ­них елементів:

§ рядка з назвою об'єктаі кнопками керуваннявікном ;

§ рядка меню;

§ робочого поля вікна.

Необов'язковими елементами є рядки панелей інструментів і статусу. Розгляньте ці елементи.

Якщо у робочому полі не поміщаєтьсявся інформація,то вікно матиме горизонтальну і вертикальну смугипрокручуваннямз бігунцями.Бігунці переміщують, щоб побачити усе поле.

Розміри вікна можна змінювати. Для збільшення чи зменшен­ня розмірів вікна курсор встановлюють на межі вікна або в кутку (курсор змінить вигляд), натискають на ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, перетягують межу.

Принцип drag-and drop – принцип перетягування об'єктів. Перетягування об'єктів виконують так: над об'єктом клацають і, не відпускаючи лівої клавішімиші, перетягують курсор у потрібне місце; клавішу відпускають. Перетягувати можна межі вікна, піктограми у вікні, ціле вікно. Вікно перетягують з одного місця , на інше, захопивши рядокз назвою. Вікно можна розгорнути на весь екран, надати йому попереднього вигляду , чи закрити, якщо воно зайве. Якщо ж вікно потрібне, але воно займає на екрані надто багато місця, його мінімізують. Мінімізоване вікно набуває вигляду підписаної кнопки на панелі задач.

На екрані може бути декілька вікон програм чи папок. Їх роз­ташовують каскадом чи поруч. Однак лише одне вікно є активним. Рядок з його назвою має інший колір, ніж відповідні рядки неактивних вікон. Щоб зробити вікно активним, треба клацнути мишею будь-де в його межах. Працюють лише з активним вікном.

Закрити вікно ( і відповідну програму) можна одним із таких шести способів:

• клацнути на кнопці Х;

• двічі клацнути на системній кнопці(вона є ліворуч у рядку заголовка вікна і має вигляд рисунка);

• клацнути на системній кнопці один раз і з отриманого меню виконати команду Закрити;

• клацнути на пункті Файл і виконати команду Закрити;

• клацнути правою кнопкою у рядку заголовка (отримаєте контекстне меню рядка) і виконати команду Закрити;

• натиснути на комбінацію клавіш Alt+F4 (закрити поточне вікно) або Shift+Alt+F4 (закрити декілька підпорядкованих вікон).

Мінімізоване вікно можна закрити одним із таких способів:

• викликати контекстне меню кнопки, клацнувши над нею правою клавішею миші, і виконати команду Закрити;

• якщо у контекстному меню панелі задач доступна команда відмінити згортання, то виконати її. Розгорнуті вікна закрити різними способами, зокрема, комбінацією клавіш Shift+Аlt+F4;

• натиснути по черзі на кнопки на панелі задач: вікна від­криються → закрити їх відомими способами.

Над об'єктами чи елементами вікна визначені конкретні дії (їх вивчатимемо далі), які можна виконати різними способами: за допомогою меню програми, панелі інструментів або контекстного меню. Останній спосіб є найзручніший. Контекстне меню об'єкта містить команди, визначені лише над вибраним об'єктом.

Щоб отримати контекстне меню елемента, треба клацнути над елементом правою клавішею миші.

Клацнувши над робочим столом правою клавішею миші і вибравши команду Властивості, отримаємо доступ до діалогового вікна налаштування екрана. Тут користувач може налаштувати вигляд робочого столу, екрана та елементів вікон:

· на закладці Фон добирати з меню довподоби вигляд фону і рисунка (шпалер) робочого столу;

· на закладні Заставка вибирати вигляд екранної заставки - рухомого зображення, яке з'явиться на екрані через заданий інтервал бездіяльності користувача з метою запобігти вигорянню екрана;

· змінювати кольорове оформлення всіхелементів вікон;

· вибирати Web- стиль чи класичний Windows- стильвибору івідкривання (запуску) об'єктів;

· вибирати виглядкурсору, міняти виглядпіктограм;

· задавати параметри роздільної здатності екрана тощо.

Задавши потрібні параметри, діалогові вікна закривають, натиснувши на кнопку ОК. Якщо користувач почав задавати нові параметри і передумав їх впроваджувати, то потрібно натиснути на кнопку ВІДМІНИТИ. Початківці часто роблять помилку: намагаю­ться виконати якусь дію, не закривши діалогового вікна. Діалого­ве вікно завжди потрібно закривати. Для цього є кнопка Х.

У діалогових вікнах є також кнопка зі знаком запитання.Клацнувши на ній, а потім набудь-якому елементі вікна, отримаємо довідку про призначення цього елемента.

Розглянемо правила вимикання комп’ютера. Комп'ютер вими­кати відразу не можна. Спочатку потрібно натиснути на кнопку Пуск і послідовно виконати пункти Закінчення роботи іВимкнутиабоПерезавантажити. Натиснувши на комбінаціюклавішAlt+F4, Enter,процес вимикання комп’ютера можна значнопришвидшити.

Зауваження 1. Порушення правил вимикання або само вимикання комп'ютера внаслідок раптового зникнення живлення може призвести до неполадок у системних файлах на диску і під час наступного вмикання комп'ютера деякий час працюватиме програма Scandisk, яка усуватиме їх.

Зауваження 2. Основні поняття і принципи роботи користувача в операційній системіWindows 98i Windows 2000збігаються з описаними.

Хід роботи

1. Відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер".

Двічі клацніть над його піктограмоюлівою клавішею миші.

2. Розгорніть вікно на весь екран.

Дляцього клацніть на кнопці

3. Надайте вікну попереднього вигляду.

4. Мінімізуйте вікно.

5. Розгорніть мінімізоване вікно.

Клацніть над кнопкою "Мій комп'ютер” у панелі задач.

6. Закрийте вікно

Закрити вікно можна одним з вище описанихспособів.

7. Знову відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер”.

Перепишіть у звіт назви піктограм, що єу вікні.

8. Змініть розміри вікна.

Чи є у вікні смуги прокручування? Якщо у вікні видно всі пікто­грами, то смуг прокручування не буде.

9. Зменшіть розміри вікна, щоб з'явились смуги і прокручування.

10. Поекспериментуйте зі смугами прокручування.

Перетягуйте бігунці або клацайтелівою кнопкою миші на кнопках (для вертикального перегляду) тощо.

11. Виберіть найоптимальніший, на вашу думку, розмір вікна.

12. Активізуйте (викличте) контекстне меню робочого поля вікна.

Щоб викликати контекстне меню елемента(тут — робочого поля), треба над елементом (тут — над чистим місцем поля) клацнути правою клавішею миші. Розгляньте доступні команди.

13. Розташуйте піктограми (значки) у вікні чотирма способами.

Є чотири способи розташування піктограм у вікні: великі значки, малі, список, таблиця (детально). Виберіть у контекстному меню пункт Вигляд, перейдіть у його підменю і виберіть Великі значкиабоСписок. Спостерігайте за змінами у робочому полі.

14. Виконайте пункти 12-13, щоб задати інші три способи розташування піктограм.

Розташувавши піктограми у вигляді таблиці (пункт Таблиця), перепишіть у звіт характеристики (властивості) декіль­кох об'єктів: назву, тип, обсяг.

15. Розташуйте піктограми, вибираючи Великі і Малі значки, але тепер користуйтеся засобами основного меню вікна.

Виберіть в основному меню пункт Вигляд іпотрібний підпункт. Яке розташування піктограм Вам більше до вподоби? Якщо піктограм мало, то варто вибирати Великі, якщо багато, то — Малі (або Список).

16. Увімкніть / вимкніть панель інструментів і рядок статусу вікна.

Скористайтеся відповідними командами пункту Вигляд основного меню. Вмикання/вимикання відбувається шляхом повторного виконання потрібної команди. Діючий режим позначений біля команди меню "пташкою" або кружечком. Націльте на кнопки панелі вказівник миші, отримайте підказку і перепишіть назви кнопок. Яку інформацію містить рядок статусу (див. рис. 12) ?

17. Змініть розташування піктограм у вікні перетягуванням.

18. Відкрийте вікно диска С:, або D:, або іншого. Дослідіть характеристики диска : обсяг диска, а також обсяг у байтах і відсотках вільного місця на диску.

Щоб відкрити вікно диска, двічі клацніть мишею на його піктограмі. Які об’єкти є у вікні? Перепишіть назви трьох папок і двох файлів у звіт. Дослідіть властивості диска за допомогою контекстного меню. Для цього клацніть правою клавішею миші на чистому полі і виберіть пункт Властивості.Занотуйте обсяг диска і закрийте діалогове вікно.

19. Відкрийте будь-яку папку, що є на диску.

Перепишіть назви чотирьох об’єктів у звіт і зазначте чи це папки, файли або інше. Закрийте папку.

20. Відкрийте чотири будь-які папки (можна на різних дисках).

Зробіть так, щоб на екрані було декілька вікон. Останнє вікно активне, інші — пасивні. Щоб на екрані було декілька вікон, а не одне останнє вікно, потрібно задати відповідний режим у Windows 95 командами Вигляд → Властивості папки. У Windows 98 розгляньте закладку Загальні, виберіть радіокнопку На основі вибраної настройки, натисніть на кнопку Налаштовування і задайте багатовіконний режим показу папок, а також виберіть Web-стиль чи звичайний стиль користування мишею.

21. Зробіть активними почергово інші вікна.

22. Упорядкуйте вікна на екрані каскадом.

Відшукайте вільне місце на панелі задач і клацніть на ньому правою клавішею миші. Якщо вільногомісця немає, то спочатку розтягніть вікно панелі задач. Виберіть у контекстному меню

пункт Каскадом.

23. Упорядкуйте вікна командою Вікна зверху-донизу, а потім – Зліва-направо.

Яке розташування вікон з трьох можливих Вам більше до вподоби ?

24. Виберіть розташуванням вікон каскадом. Зробіть активним вікно „Мій комп’ютер”.

25. Згорніть (мінімізуйте) усі вікна.

У контекстному меню панелі задачвиконайте команду Згорнути всі.

26. Розгорніть мінімізоване вікно "Мій комп'ютер". Зменшіть

розміри вікна до квадратного вигляду і перетягніть вікно у

центр екрана.

27. Закрийте вікно "Мій комп'ютер".

28. Закрийте усі мінімізовані вікна об'єктів, кнопки яких є на панелі задач.

29. Виконайте налаштовування робочого столу під контролем викладача. Ознайомтеся з закладками діалогового вікна.

На чистому місці екрана клацніть правою клавішею миші — отримаєте контекстне меню робочого столу. Виберіть пункт Властивості. Вікно, яке з'явиться, називається діалоговим вікном задання властивостей екрана. Воно має декілька закладок: Фон, Заставка, Оформлення, Web, Плюс або Internet, Параметри (Налаштовування).

Виберіть першу закладку і поекспериментуйте з рисунком робочого столу (шпалерами). Вибирайте у списку назву рисунка: Ліс, Хмари, Маrble, Leaves, Plus! (клацнувши на ній) і натискайте на кнопки розмножитита Застосувати.Бажано запам'ятати і відновити стартовий рисунок. Зверніть увагу на наявність кнопки Огляд — за її допомогою можна знайти у файловій системі будь-який графічний файл і створити зовсім нові шпалери.

Виберіть другу закладку і поекспериментуйте з екранними заставками: Вічний двигун, Геометричний вальс, Скрізь космос, Об’ємний текст, Біжучий рядок. Задайте час бездіяльності — 1 хв. Обов'язково натисніть на кнопку Параметри і поміняйте параметри, зокрема, працюючи з текстовими заставками, введіть свій текст — деяке ім'я тощо. Зробивши вибір натисніть на кнопку, ОК (з дозволу викладача).

Тепер на закладці Оформленняпоекспериментуйте з кольоровим оформленням кожного елемента вікна: спочатку розгляньте існуючі схеми: Морська, Рожева, Бузкова, а пізніше поміняйте колір будь-якого елемента, клацнувши над ним і на кнопках вибору кольору для фону, тексту тощо.

Змін не фіксуйте — перейдіть на іншу закладку або натисніть на кнопку ВІДМІНИТИ.

(не рекомендуємо на навчальних комп’ютерах вносити такі зміни, тому не натискайте на кнопку ОК)

На закладці Параметри знайдіть і перепишіть у звіт характеристику роздільної здатності екрана: 640х480 або 800х600 або 1024х768. Високу роздільну здатність -- використовують під час роботи з графічними програмами, але в інших випадках користу­ються середньою — тоді значки на екрані більші. (Попередження: не можна міняти роздільну здатність без дозволу викладача). Закрийте вікно настроювання екрана.

ЗО. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Висновки

Ви ознайомилися з поняттям об’єкт (програма, папка), вікно об'єкта, піктограма, діалогове вікно. Піктограма репрезентує об'єкт. Вікно розкриває зміст об’єкта. З вікном можна виконувати такі дії: 1) відкривати, 2) закривати, 3)мінімізувати, 4) пере­тягувати, 5) змінювати розміри, 6) активізувати, 7) налаштовувати.

Вікно складаєтьсяз елементів, над якими можна виконувати дії, визначені в контекстних меню елементів.

Контекстне меню об'єкта чи вибраного елемента вікна викликають натисканням на праву клавішу миші.

Дію над об'єктом можна виконати лише вибравши його.

Контрольні запитання

1. Яке призначення об'єкта „Мій комп’ютер”?

2.Яке призначення панелі задач?

3. Які є типи об'єктів?

1. Яке призначення піктограми?

2. З чого складається вікно об’єкта ?

3. Які необов'язкові елементи вікна об’єкта?

4. Яке призначення смугпрокручування?

5. Які дії можна виконувати з вікном?

6. Для чого вікно мінімізують?

7. Як можна змінити розташування вікна на екрані?

8. Чим відрізняється активне вікно від пасивного?

9. Як зробити вікно активним?

10. Для чого призначене контекстне меню?

Лабораторна робота №1

Тема. Робота зі створеними об’єктами в ОС Windows.

Мета

Уміти створювати, вилучати, копіювати, переміщати, перейменовувати папки і текстові файли, а також створювати і використовувати ярлики.

План

1. Створення палок.

2. Створення текстових документів.

3. Створення ярликів.

4. Дії з папками, файлами і ярликами.

5. Буфер обміну.

6. Вивчення об'єкта Кошик.

Теоретичні відомості

Папки призначені для зберігання файлів та інших папок. Папка відповідає поняттю каталогу в MS-DOS.

Папку створюють за допомогою команд Створити → Папка з пункту меню Файл або з контекстного меню робочого поля вікна. Над папками визначені такі дії: створення, вилучення, відкривання, закривання, переміщення, пересилання (зокрема на дискету чи в пошту), копіювання, вирізання, вклеювання (у сенсі вставлян­ня), перейменування, створення для папки ярлика, перегляд власти­востей папки.

Дії над об'єктами можна виконувати різними способами: за допомогою основного меню вікна, контекстного меню об'єкта, кнопок панелі інструментів, комбінацій клавіш, методом перетягування піктограм.

На прикладі папок розглянемо різницю між діями переміщення та копіювання і виконання цих дій методом перетягування піктограм.

Якщо переміщають файл чи папку у межах диска, то це відбувається швидко — змінюються лише шляхи та назви (адреси) об'єктів у FАТ, а самі об'єкти залишаються на місці. Цю дію ви­конують методом перетягування піктограми об'єкта у потрібне заздалегідь відкрите вікно.

Переміщення на інший диск — це переписування об'єктів на нове місце і вилучення їх зі старого. Щоб виконати цю дію мето­дом перетягування, треба натиснути ще на клавішу Shift (під час перетягування). Пам'ятайте, якщо натиснути на клавішу Shift перед натисканням на клавішу миші, то виберемо у вікні (об'єдна­ємо в групу) всі об'єкти до деякого заданого. Щоб відмінити вибір, треба натиснути на Еsс або клацнути у робочому полі вікна.

Копіювати об'єкт (створювати копію) можна в будь-яку іншу папку, диск, дискету чи на робочий стіл.Об'єкт копіюють методом перетягування піктограми у потрібне вікно, уцьому випадку треба натиснути на клавішу Ctrl.

Розглянемо універсальний спосіб для виконання копіювання чи переміщення — спосіб перетягування об'єктів з натиснутою не лівою, а правою клавішею миші. Відпустивши клавішу, отримують меню, в якому потрібно вибрати команду Копіювати або Переміщувати або іншу.

Текстовий документ створюють за допомогою команд Створити → Текстовий документ з меню Файл чи контекстного меню робочого поля папки — отримують піктограму документа, якій потрібно дати конкретну назву. Двічі клацнувши на піктограмі, запускають програму-редактор блокнот і вводять текст.

Над файлами визначені такі ж дії, що й над папками, а для файлів документів також дії редагування, друкування тощо.

Кожному об'єкту - папці, файлові, програмі тощо — можна поставити у відповідність ярлик. Ярлик — це спеціальна пікто­грама зі стрілкою і асоційований з нею коротенький файл, який містить адресу об'єкта. Ярлики створює користувач. Назви ярликам система дає автоматично, але їх можна редагувати. Користу­вач копіює ярлики у різні папки, де вони репрезентують об'єкт. Призначення ярлика — швидке відкривання об'єкта. Тепер щоб активізувати об'єкт, його не треба розшукувати у файловій системі, достатньо відшукати ярлик і двічі клацнути на ньому.

Якщо клацнути двічі на ярлику програми Word, то заванта­житься текстовий редактор Word з заготовкою чистої сторінки документа з назвою Безіменні.doc. Якщо клацнути двічі на пікто­грамі з назвою Документ Місгоsoft Word, то завантажиться програма Word і відкриється вікно даного документа. Інший спосіб завантаження документа: перетягніть піктограмуабо ярлик документа на ярлик програми Word.

Над ярликами визначені дії створення, вилучення, переміщення, копіювання, перейменування.

Вилучення об'єкта є окремим видом переміщення - в кошик. Після вилучення об'єкт зникає з вікна і з'являється в кошику. Особливість вилучення така: реально об'єкт є у файловій системі на диску доти, доки користувач не виконає команду очистити кошик.

Вибрані файли можна повернути з кошика на попереднє місце командою Файл → Відновити. Кошик очищається автоматично, якщо операційній системі не вистачатиме дискового простору.

Дії над об'єктами: дисками, папками, файлами, ярликами — зручно виконувати за допомогою контекстного меню. Об'єкт вибирають, натискають на праву клавішу миші і виконують потрібну команду з меню: відкрити, вилучити (в кошик), створити ярлик, копіювати в буфер обміну, вирізати в буфер, відправити тощо.

Не варто боятися виконати деякудію неправильно. Непра­вильну дію можна відмінити. Для цього є команда ВІДМІНИТИ (Отменить, Undo) в меню Редагувати або кнопка на панелі.

Буфер обміну — це частина оперативної пам'яті, куди копіюють чи переміщають об'єкти або їхні фрагменти з метою їх вставляння в інші об'єкти. Для роботиз буфером обміну вико­ристовують команди Копіювати (Сtrl+С) в буфер, Вирізати (Сtrl+Х), Вставляти (Ctrl+V) з буфера. Ці команди є в меню Редагувати чи в контекстних меню об'єктів , атакож продубльо­вані кнопками на панелі інструментів.

Завдання

Створити на робочому диску навчальну папку, а в ній особис­ту. В особистій папці створити два текстові документи і ярлики для них. Виконати копіювання і переміщення об'єктів згідно вказівок ходу роботи.

Хід роботи

1. На робочому диску створіть папку з назвою вашого міста.

У контекстному меню робочого поля диска виберіть пункт Створити і підпункт Папка. Перемкніть алфавіти, введіть назву папки, натисніть на клавішу вводу або клацніть мишею. Англійський , український та інші алфавіти можна перемикати натисканням на певну групу клавіш (Ctrl+Shift або Left Alt+Shift) або клацанням - над індикатором клавіатури на панелі задач з наступним вибором алфавіту з меню.

2. Перейменуйте створену папку на Навчальна.

У контекстному меню папки виберіть (виконайте) команду Перейменувати. Введіть нову назву: Навчальна. Якщо виявиться, що папка з такою назвою уже є, то відмініть свої дії (пункт ВІДМІНИТИ) і перейдіть до п. 3.

3. Відкрийте папку Навчальна.

4. Створіть у папці Навчальна папку з назвою групи.

Якщо така папка уже є, то перейдіть до наступного пункту. Назва і цієї папки може складатися з латинських символів (це рекомендується) або з символів кирилиці (це дозволяється, але варто пам'ятати, що можуть виникнути проблеми з опрацюванням такої назви деякими DOS-програмами, наприклад, VC).

5. Відкрийте папку групи.

6. Створіть у папці групи особисту папку і дайте їй назву - своє прізвище (бажано латинськими символами).

7. Відкрийте особисту папку.

8. Увімкніть у вікні папки панель інструментів і рядок статусу.

Скористайтеся пунктом ВИГЛЯД з меню вікна.

9. Створіть перший текстовий документ.

Щоб створити текстовий документ, виконайте команди з меню вікна: Файл → Створити → Текстовий документ. Отримаєте піктограму майбутнього текстового документа. Дайте документу назву - своє ім'я. Щоб ввести текст, викличте текстовий редак­тор, двічі клацнувши над створеною піктограмою.

Яка назва викликаного текстового редактора?

10. У текстовий документ введіть текст: своє прізвище, ім'я, по батькові.

11. Збережіть текстовий документ і закрийте його вікно.

Щоб зберегти на диску документ, виконайте пункт Файл і під пункт Зберегти, або, закриваючи вікно документа, на запит системи дайте відповідь Зберегти. Під час збереження документа скористайтеся засобом навігації Папка і впевніться, що файл збережеться у вашій особистій папці.

12. Створіть і збережіть другий текстовий документ з назвою Адреса і текстом - вашою адресою.

13. Дослідіть властивості двох текстових файлів.

Щоб властивості постійно були на екрані, треба на панелі інструментів ( вмикніть панель, якщо її немає) натиснути на останню кнопку Таблиця - значки розташуються у вигляді таблиці з відображенням властивостей. Перепишіть у звіт властивості двох текстових файлів.

14. Створіть ярлики для особистої папки і текстових документів.

Ярлик особистої папки має бути створений у вікні з назвою групи, а ярлики документів - у вікні особистої папки. Щоб створити ярлик папки чи документа, треба виконати команду Створити ярлик (за допомогою контекстногоменю папки чи документа або користуючись пунктом Файл з менювікна).

Перепишіть власти­вості ярликів у звіт.

15. Перемістіть два ярлики з особистої папки у папку Навчальна.

Для переміщення об'єкта його піктограму треба захопити мишею і перетягнути у потрібне місце. Не забудьте спочатку відкрити вікно папки Навчальна і розташувати його поруч з вікном особистої папки. Переміщення можна виконати за допомогою меню і буфера обміну.

16. Скопіюйте один текстовий файл з особистої папки у папку Навчальна способом перетягування піктограми файлу.

Для копіювання об'єкта його піктограму треба перетягнути у потрібне місце, натиснувши на клавішуCtrl під час перетягу­вання або перетягування слід виконати за допомогою правої клавіші миші.

17. Скопіюйте другий текстовий файл з особистої папки у папку Навчальна, використовуючи буфер обміну.

Виберіть текстовий файл в особистій папці і скопіюйте його в буфер обміну засобами меню вікна: Редагувати → Копіювати. Відкрийте папку Навчальна і вставте вміст буфера: Редагувати → Вставити.

18. Вилучіть всі файли і ярлики з папки Навчальна. Особисту папку не вилучайте.

Для вилучення об'єкта його піктограму треба перемістити в ко­шик або виконати команду Вилучити з меню.

19. Поверніть ярлики з кошика у папку Навчальна.

Загляньте в кошик (двічі клацніть на піктограмі Кошик). Вибе­ріть потрібні піктограми і виконайте команду ВІДНОВИТИ.

20. За допомогою ярликів відкрийте особисту папку і будь-який текстовий документ.

Двічі клацніть на ярлику папки — розкриється особиста папка. Двічі клацніть на ярлику текстового документа — відкриється текстовий документ. Закрийте його.

21. Відкрийте папку Навчальна і знову вилучіть усі файли і ярлики.

Вилучення виконайте засобами пункту Файл з меню вікна.

22. Перемістіть папку групи з папки Навчальна на один рівень вгору - в кореневу папку робочого диску.

Рекомендуємо застосувати буфер обміну.

23. Папку Навчальна вилучіть.

24. Закінчіть роботу. Закрийте усі вікна. Переконайтеся, що на робочому столі чи в коренвій папці робочого диску не залишилися ваші особисті речі та документи.

Висновки

За результатами роботи робочий диск має містити папку групи, а папка групи - особисту папку, назва якої - ваше прізвище. Особиста папка має містити 3 тексти і 2 ярлики.

Дії над об'єктами можна виконувати різними способами: 1) за допомогою основного меню, 2) контекстного меню об'єкта, 3) комбінацій клавіш, 4) кнопок панелі інструментів, 5) методом перетягування піктограм.

Ще два способи: а) за допомогою програми Провідник; б) за допомогою програми Windows Commander.

Контрольні запитання

1. Яке призначення папки?

2. Які дії визначені над папками?

3. Що таке ярлик?

4. Яка різниця між палкою і файлом?

5. Які дії визначені над файлами?

6. Як активізувати об'єкт за допомогою ярлика?

7. Яке призначення контекстного меню об’єкта?

8. Як створити папку на диску?

9. Як перемкнути алфавіт – на клавіатурі?

10. Як перейменувати папку?

11. Як увімкнути панель інструментів?

12. Як створити текстовий файл?

13. Як зберегти файл на диску?

14. Яка різниця між папкою і ярликом папки?

15. Як перемістити папки на інший диск?

16. Що таке копіювання об'єктів і як його виконують?

17. Яка різниця між переміщенням і копіюванням об'єктів?

18. Як повернути файл з кошика на попереднє місце?

19. Як відмінити будь-яку виконану дію над об'єктами?

20. Якими способами можна виконувати дії над об'єктами?

21. Як відкрити текстовий документ?

22. Як перейменувати файл?

23. Як скопіювати файл за допомогою буфера обміну?

24. Для чого призначений буфер обміну?


5019946223498353.html
5019996233468130.html
    PR.RU™